DELTA-CAD Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

Logo Fundusze Europejskie Polska Wschodnia – Logo European Funds Eastern Poland - Logo Európske fondy Východné Poľsko
Flaga Rzeczpospolita Polska - Flag of the Republic of Poland - Vlajka Poľskej republiky
Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Logo European Union European Regional Development Fund - Logo Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

DELTA-CAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzrost konkurencyjności DELTA-CAD Sp. z o.o. przez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji narzędzi do profilowania poliamidów.”

Nr projektu: POPW.01.03.01-IP.01-00-001/19

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020

  • I Oś priorytetowa: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
  • Działanie: 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
  • Podziałanie: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
  • OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2019 r. – 30.06.2021 r.
  • CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 369 613,30 PLN
  • WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 3 080 000,00 PLN

Celem projektu jest wdrożenie wyniku prac B+R opracowanego innowacyjnego procesu technologicznego do produkcji narzędzi do profilowania poliamidów.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na: stworzeniu innowacyjnych produktów lub opracowaniu innowacyjnych procesów technologicznych w szczególności poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu lub procesu technologicznego.

Efektem bezpośrednim realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie wdrożenia wyników prac B+R, których przedmiotem był innowacyjny proces technologii produkcji do profilowania poliamidów.

DELTA-CAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 59, 38-500 Sanok uzyskał wsparcie na projekt nr POPW.01.02.00-18-0021/21pn. „Internacjonalizacja firmy DELTA-CAD Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-18-0021/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej na rynkach międzynarodowych firmy Delta-CAD Sp. z o.o. oraz nawiązaniu nowych kontaktów handlowych.

Efektami projektu będą:

  • pozyskanie wiedzy na temat specyfiki rynku docelowego,
  • nawiązanie partnerstw, poszukiwanie kooperantów na wskazanym rynku,
  • nawiązanie kontaktów biznesowych i sprzedażowych poprzez udział w misjach/targach,
  • przygotowanie narzędzi komunikacji z rynkiem, np. materiałów promocyjnych.

Wartość projektu: 715 835,40 zł

Kwota dofinansowania: 491 946,00 zł