Design and Development

Nasz zespół doświadczonych inżynierów świadczy usługi projektowe w różnych branżach – przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, maszynowym, AGD, czy medycznym. Oferujemy kompleksowe opracowanie modelu i jego maksymalne udoskonalenie poprzez szereg podejmowanych czynności badawczo-rozwojowych. Tworzymy produkty według pomysłu klienta, odpowiadające jego indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom. Każde przedsięwzięcie obejmuje kilka etapów, a każdy z nich realizujemy profesjonalnie i rzetelnie, aby osiągnąć satysfakcjonujący efekt.

Projekt koncepcyjny

To pierwsza faza projektowania, w ramach której opracujemy wstępny model wyrobu o charakterze poglądowym. Otrzymane informacje zwrotne pozwolą dopracować zaproponowaną konstrukcję.

Optymalizacja projektu

W każdym przypadku poszukujemy optymalnego rozwiązania w zakresie masy, czasu, kosztów i jakości.

Analiza wykonalności

Projekt oceniamy pod kątem możliwości osiągnięcia zamierzonego rezultatu, uwzględniając ewentualne ograniczenia natury technicznej i nie tylko.

Konstrukcja CAD

Na podstawie zweryfikowanej w poprzednich etapach wstępnej koncepcji tworzymy model przestrzenny obiektu.

Design

Czyli tworzenie i obróbka powierzchni stylistycznych. Starając się o najwyższy poziom funkcjonalności, nie zapominamy o estetyce.

Analiza zgodności ze standardami i normami

Dbamy o to, aby wszystkie niezbędne wymagania dotyczące danej kategorii wyrobów zostały spełnione.

Dokumentacja 2D/3D

Do stworzonego modelu trójwymiarowego opracowujemy dokumentację techniczną obejmującą wszystkie niezbędne informacje, GD&T oraz rysunki techniczne.

Analiza CAE/MES

To etap cyfrowego prototypowania z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES), czyli wykonanie profesjonalnych obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji, co pozwala nam poznać zachowania obiektu w warunkach rzeczywistych.

Walidacja

Czyli ogół czynności, które pozwalają określić, czy zaprojektowany model spełnia wszystkie postawione przez klienta wymagania. Ostatecznie musimy mieć pewność, że produkt, który stworzymy, będzie dokładnie taki, jak oczekuje tego odbiorca.