Design and Development

Nasz zespół doświadczonych inżynierów świadczy usługi projektowe w różnych branżach – przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, maszynowym, AGD, czy medycznym. Oferujemy kompleksowe opracowanie modelu i jego maksymalne udoskonalenie poprzez szereg podejmowanych czynności badawczo-rozwojowych. Tworzymy produkty według pomysłu klienta, odpowiadające jego indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom. Każde przedsięwzięcie obejmuje kilka etapów, a każdy z nich realizujemy profesjonalnie i rzetelnie, aby osiągnąć satysfakcjonujący efekt.

odręczny szkic samochodu - freehand sketch of a car - skica auta od ruky

Projekt koncepcyjny

To pierwsza faza projektowania, w ramach której opracujemy wstępny model wyrobu o charakterze poglądowym. Otrzymane informacje zwrotne pozwolą dopracować zaproponowaną konstrukcję.

odręczny szkic samochodu - freehand sketch of a car - skica auta od ruky

Optymalizacja projektu

W każdym przypadku poszukujemy optymalnego rozwiązania w zakresie masy, czasu, kosztów i jakości.

projekt koncepcyjny samochodu sportowego - concept design of a sports car - koncepčný dizajn športového auta
Dwie osoby analizują dokumentację - Two people analyze the documentation - Dvaja ľudia analyzujú dokumentáciu

Analiza wykonalności

Projekt oceniamy pod kątem możliwości osiągnięcia zamierzonego rezultatu, uwzględniając ewentualne ograniczenia natury technicznej i nie tylko.

Dwie osoby analizują dokumentację - Two people analyze the documentation - Dvaja ľudia analyzujú dokumentáciu

Konstrukcja CAD

Na podstawie zweryfikowanej w poprzednich etapach wstępnej koncepcji tworzymy model przestrzenny obiektu.

Inżynier pracuje przy komputerze - The engineer works at the computer - Inžinier pracuje pri počítači
projekt karoserii samochodu - car body design - dizajn karosérie auta

Design

Czyli tworzenie i obróbka powierzchni stylistycznych. Starając się o najwyższy poziom funkcjonalności, nie zapominamy o estetyce.

projekt karoserii samochodu - car body design - dizajn karosérie auta

Analiza zgodności ze standardami i normami

Dbamy o to, aby wszystkie niezbędne wymagania dotyczące danej kategorii wyrobów zostały spełnione.

Kobieta pracująca z dokumentami przy komputerze - A woman working with documents at the computer - Žena pracujúca s dokumentmi na počítači
Inżynier pracuje przy komputerze - The engineer works at the computer - Inžinier pracuje pri počítači

Dokumentacja 2D/3D

Do stworzonego modelu trójwymiarowego opracowujemy dokumentację techniczną obejmującą wszystkie niezbędne informacje, GD&T oraz rysunki techniczne.

Inżynier pracuje przy komputerze - The engineer works at the computer - Inžinier pracuje pri počítači

Analiza CAE/MES

To etap cyfrowego prototypowania z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES), czyli wykonanie profesjonalnych obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji, co pozwala nam poznać zachowania obiektu w warunkach rzeczywistych.

  • analiza MES obiektu - FEM analysis of the facility - FEM analýza zariadenia
  • analiza MES obiektu - FEM analysis of the facility - FEM analýza zariadenia
  • Analiza CAE/MES obiektu
  • analiza MES obiektu - FEM analysis of the facility - FEM analýza zariadenia
Mężczyźni podają sobie rękę - The men shake hands - Muži si podávajú ruky

Walidacja

Czyli ogół czynności, które pozwalają określić, czy zaprojektowany model spełnia wszystkie postawione przez klienta wymagania. Ostatecznie musimy mieć pewność, że produkt, który stworzymy, będzie dokładnie taki, jak oczekuje tego odbiorca.

Mężczyźni podają sobie rękę - The men shake hands - Muži si podávajú ruky