Oferta

Budynek firmowy Delta-Cad – Delta-Cad company building - Budova spoločnosti Delta-Cad

O NÁS

DELTA-CAD

MODERNÁ PROJEKTOVÁ A VÝROBNÁ KANCELÁRIA

Špecializujeme sa na profesionálny návrh a tvorbu 3D komponentov z plastov, kompozitov a kovov. Vykonávame koncepčné a projekčné práce spolu s analýzou a optimalizáciou technológie výroby. Poskytujeme aj plnú podporu pri spustení výrobného procesu.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

OBCHODNÍ PARTNERI V POĽSKU A V ZAHRANIČÍ

  • Poľsko
  • Nemecko
  • Francúzsko
  • Španielsko
  • Taliansko
  • Veľká Británia
  • ZDA
  • Švédsko
  • India

Konáme na základe najvyšších štandardov v oblasti manažérstva kvality, informačnej bezpečnosti a spoločenskej zodpovednosti podnikov.

Rzuty modelu oraz obiekt wydrukowany w technologii 3D - Model projections and an object printed in 3D technology - Projekcie modelu a objekt vytlačený 3D technológiou

O NÁS

ZÍSKAŤ CENOVÚ PONUKU

STAČÍ POSLAŤ MODEL

Náklady na 3D tlač závisia od mnohých faktorov, preto nie je možné vytvoriť presný cenník. Predložením projektu však za pár chvíľ uvidíte, koľko bude stáť realizácia vášho konceptu.

FORMÁT SÚBORU  |  .igs   |   .stl   |   .stp