Prototypovanie

V krátkom čase a bez nutnosti spustenia sériovej výroby vyrábame prototypové prvky, pripravené na predstavenie investorom alebo zákazníkom. Prototypovanie komponentov s využitím najnovších technológií (topologická optimalizácia a generatívny dizajn) výrazne zlepšuje celý proces.

obiekt wykonany w technologii druku 3D - object printed in 3D technology - objekt vytlačený 3D technológiou
Inżynierowie tworzą konstrukcję oprzyrządowania - Engineers create the instrumentation structure - Inžinieri vytvárajú štruktúru prístrojového vybavenia

Náradia

Vyrábame zákazkové náradie vo forme nástrojov s využitím technológie 3D tlače, čo umožňuje skvalitnenie celého výrobného procesu. Tento typ riešenia znižuje spotrebu materiálu a času, čo v konečnom dôsledku znižuje náklady.

Inżynierowie tworzą konstrukcję oprzyrządowania - Engineers create the instrumentation structure - Inžinieri vytvárajú štruktúru prístrojového vybavenia

Prípravky a upínače

Poskytujeme profesionálne prípravky a upínače široko používané v priemyselnom aj medicínskom sektore. Prírastková technológia 3D tlače umožňuje výrobu produktu akejkoľvek geometrie, plne prispôsobeného projektu a individuálnym potrebám zákazníka.

szablon kontrolno-pomiarowy - control and measurement template - šablóna kontroly a merania
Detal wydrukowany w technologii 3d zamocowany na sprawdzianie – The detail printed in 3d technology mounted on the gauge - Detail vytlačený 3D technológiou namontovaný na meradle

Hybridná technológia: 3D tlač, CNC obrábanie

Ponúkame služby s použitím hybridných technológií kombinujúcich metódy 3D tlače a frézovania na CNC stroji s využitím špecializovaného softvéru. Hybridná výrobná technológia sa vyznačuje vysokou účinnosťou, stálou kvalitou produktu a relatívne nízkymi výrobnými nákladmi.

Detal wydrukowany w technologii 3d zamocowany na sprawdzianie – The detail printed in 3d technology mounted on the gauge - Detail vytlačený 3D technológiou namontovaný na meradle

Technická podpora

Našim klientom poskytujeme profesionálnu technickú podporu v každej fáze výroby. Ponúkame poradenstvo pri vypracovaní koncepcie klienta a pomoc pri výbere optimálnej technológie alebo materiálu.

Kobieta i mężczyzna oglądają projekt na ekranie - The woman and the man are watching the project on the screen - Žena a muž sledujú projekt na obrazovke
Dwie osoby analizują wykresy - Two people analyze the charts - Dvaja ľudia analyzujú grafy

Optimalizácia

Garantujeme optimalizáciu výrobného procesu s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu finálneho produktu a znížiť náklady a čas potrebný na jeho výrobu.

Dwie osoby analizują wykresy - Two people analyze the charts - Dvaja ľudia analyzujú grafy

Kontrola kvality

Poskytujeme kompletné správy z merania a profesionálnu kontrolu kvality vo všetkých fázach výroby, od prototypu až po finálny produkt. Kladieme dôraz na splnenie všetkých nevyhnutných požiadaviek na kvalitu produktov, ktoré vyrábame.

Dioda wskazuje wysoki poziom jakości - The LED indicates a high level of quality - LED dióda indikuje vysokú úroveň kvality
narzędzie do profilowania rurek poliamidowych wydrukowane w technologii 3D - tool for profiling polyamide tubes printed in 3D technology - nástroj na profilovanie polyamidových rúr vytlačených 3D technológiou

Náradia pre profilovanie polyamidov

Tlač náradia pre profilovanie polyamidových rúr pre externých zákazníkov z automobilového priemyslu sú našou originálnou iniciatívou, ktorá vznikla za účelom dosiahnutia úspor vo výrobe vyplývajúcich z redukcie počtu nezhodných dielov.

Prečo by ste si mali zvoliť našu metódu?

Metóda tlače náradia navrhovaná našou spoločnosťou eliminuje chybu ľudského faktora a namiesto toho zavádza precízne 3D CAD modelovanie a využitie rôznych foriem 3D tlače s prihliadnutím na materiálové vlastnosti polyamidov.

Výhody:

krátky čas na výrobu, vysoká kvalita, presnosť a opakovateľnosť prevedenia, nízke náklady na výrobu, malé množstvo odpadov, vysoká pevnosť, možnosť vykonávať zmeny s ľahkosťou, nízka hmotnosť

narzędzie do profilowania rurek poliamidowych wydrukowane w technologii 3D - tool for profiling polyamide tubes printed in 3D technology - nástroj na profilovanie polyamidových rúr vytlačených 3D technológiou