Prototypovanie

V krátkom čase a bez nutnosti spustenia sériovej výroby vyrábame prototypové prvky, pripravené na predstavenie investorom alebo zákazníkom. Prototypovanie komponentov s využitím najnovších technológií (topologická optimalizácia a generatívny dizajn) výrazne zlepšuje celý proces.

Náradia

Vyrábame zákazkové náradie vo forme nástrojov s využitím technológie 3D tlače, čo umožňuje skvalitnenie celého výrobného procesu. Tento typ riešenia znižuje spotrebu materiálu a času, čo v konečnom dôsledku znižuje náklady.

Prípravky a upínače

Poskytujeme profesionálne prípravky a upínače široko používané v priemyselnom aj medicínskom sektore. Prírastková technológia 3D tlače umožňuje výrobu produktu akejkoľvek geometrie, plne prispôsobeného projektu a individuálnym potrebám zákazníka.

Hybridná technológia: 3D tlač, CNC obrábanie

Ponúkame služby s použitím hybridných technológií kombinujúcich metódy 3D tlače a frézovania na CNC stroji s využitím špecializovaného softvéru. Hybridná výrobná technológia sa vyznačuje vysokou účinnosťou, stálou kvalitou produktu a relatívne nízkymi výrobnými nákladmi.

Technická podpora

Našim klientom poskytujeme profesionálnu technickú podporu v každej fáze výroby. Ponúkame poradenstvo pri vypracovaní koncepcie klienta a pomoc pri výbere optimálnej technológie alebo materiálu.

Optimalizácia

Garantujeme optimalizáciu výrobného procesu s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu finálneho produktu a znížiť náklady a čas potrebný na jeho výrobu.

Kontrola kvality

Poskytujeme kompletné správy z merania a profesionálnu kontrolu kvality vo všetkých fázach výroby, od prototypu až po finálny produkt. Kladieme dôraz na splnenie všetkých nevyhnutných požiadaviek na kvalitu produktov, ktoré vyrábame.

Náradia pre profilovanie polyamidov

Tlač náradia pre profilovanie polyamidových rúr pre externých zákazníkov z automobilového priemyslu sú našou originálnou iniciatívou, ktorá vznikla za účelom dosiahnutia úspor vo výrobe vyplývajúcich z redukcie počtu nezhodných dielov.

Prečo by ste si mali zvoliť našu metódu?

Metóda tlače náradia navrhovaná našou spoločnosťou eliminuje chybu ľudského faktora a namiesto toho zavádza precízne 3D CAD modelovanie a využitie rôznych foriem 3D tlače s prihliadnutím na materiálové vlastnosti polyamidov.

Výhody:

krátky čas na výrobu, vysoká kvalita, presnosť a opakovateľnosť prevedenia, nízke náklady na výrobu, malé množstvo odpadov, vysoká pevnosť, možnosť vykonávať zmeny s ľahkosťou, nízka hmotnosť