SLUŽBA 3D SKENOVANIA

Disponujeme špičkovým optickým skenerom certifikovaným ATOS Compact Scan s možnosťou práce v priestoroch klienta. Ide o zariadenie, ktoré zaisťuje vysokú presnosť merania celého povrchu prvku aj pri veľmi zložitom tvare. Vďaka technológii modrého LED svetla je možné skenovať aj v náročných svetelných podmienkach (napr. vo výrobnej hale). Skener je mobilný, čo nám umožňuje poskytovať službu skenovania nielen u nás v sídle, ale aj u klienta.

REVERZNÉ INŽINIERSTVO

Údaje vo vysokom rozlíšení zozbierané skenerom možno použiť na zostavenie digitálneho 3D modelu, povrchu a CAD simulácií užitočných na výrobu náhrady alebo návrhu nového produktu. Vzťahujú sa aj na porovnávanie predmetov alebo zabezpečenie kompatibility s vlastnými produktmi.

skanowanie 3D - 3D scanning - 3D skenovanie

Aké sú iné možnosti využitia 3D skenovania?

  • 3D kontrola a kontrola kvality – porovnanie naskenovaného objektu s navrhnutým modelom umožňuje dôkladné posúdenie geometrie a jej zhody s predpokladmi. Vhodným nástrojom na tento účel je farebná mapa odchýlok.
  • Tvorba 3D dokumentácie vrátane technických výkresov, CAD modelov, mračná bodov, meracích protokolov.
  • 3D projektovanie – vykonávanie úprav v skenoch a navrhovanie dodatočných dielov zodpovedajúcich modelu.
  • Rýchle prototypovanie – efektívna a zároveň lacná tvorba prototypov technikou 3D tlače na základe údajov získaných skenovaním.

Certifikáty VDI potvrdzujúce kvalitu skenera ATOS