Delta-CAD bola založená skupinou kvalifikovaných inžinierov v roku 2010. V priebehu rokov sme nadobudli skúsenosti spoluprácou so svetovými lídrami v automobilovom priemysle, vykonávaním zákaziek pre svetové automobilové koncerny, ako Ford, BMW, VW Group, Bentley, McLaren, Aston Martin, Maserati a Rivian. Profesionálny prístup a vybavenie špičkovým hardvérom a softvérom nám umožňuje poskytovať komplexné služby v oblasti dizajnu a výroby 3D tlače pre mnohé priemyselné odvetvia. Hlavným cieľom Delta-CAD je plná spokojnosť zákazníka s výsledkami našej práce. Dbáme preto na včasnosť a profesionálnu realizáciu objednávok. Vieme, že každé odvetvie a spoločnosť je iná – ku každému klientovi pristupujeme individuálne so zameraním na jeho potreby a požiadavky. Naši klienti sa tiež môžu spoľahnúť na profesionálnu technickú podporu a poradenstvo v každej fáze projektu. Neustály vývoj je pre nás dôležitý, a preto neustále rozširujeme našu ponuku a zavádzame najnovšie inovatívne technológie. Najvyššiu kvalitu našich služieb potvrdzuje tiež implementovaný SMK (systém manažérstva kvality).

2010 Začiatok podnikania - projekčná kancelária

Založenie Delta-CAD skupinou kvalifikovaných inžinierov. Štart so 6 inžiniermi.

2011 Nové pobočky

Otvorenie novej pobočky vo Vroclave.

2012 Organizačná zmena

Zmena postavenia na právnickú osobu a presťahovanie sa do nových priestorov.

2013 B2B projekt

Implementácia PLM systému riadenia – B2B projekt spolufinancovaný z fondov EÚ

2014 VDI systém

Implementácia inovativneho systému VDI (home office). Projekt spolufinancovaný z fondov EÚ.

2016 Inovativne projekty

Samofinancovaný projekt elektromobilu DeltaCAR.

2017 Úspechy v súťažiach

Finalista súťaže eSan „Poľské elektrické auto“.

2018 Rozšírenie podnikateľských aktivít

Realizácia výroby náradia s využitím 3D tlače. Otvorenie pobočky v Technologickom parku v Rzeszówe.

2020 Vybudovanie priestorov s miestnosťou na prototypovanie

Tretí grant – získanie financií na implementáciu inovatívnej technológie na výrobu náradia pre profilovanie polyamidov. Implementácia riešení umožňujúcich prácu „home office“– presun práce z priestorov Vroclav/ Rzeszów do systému vzdialenej práce.

2021 Nové sídlo

Presťahovanie sa do nových priestorov a rozbeh nových investícií. Implementácia systému manažérstva kvality ISO 9001.

2022 Certifikované TISAX

Získanie certifikátu TISAX – medzinárodného štandardu informačnej bezpečnosti pre automobilový priemysel.