Close

Porovnanie technológie 3D tlače

K popularizácii 3D tlače v posledných rokoch výrazne prispelo rastúce povedomie o výhodách aditívnych technológií a nižšie ceny samotných zariadení. Dostupnosť mnohých rôznych metód 3D tlače na trhu znamená, že výber tej najlepšej technológie pre projekt sa môže ukázať ako pomerne komplikovaná záležitosť. Pri plánovaní výroby by ste mali brať do úvahy technické možnosti 3D tlačiarní a predovšetkým vlastnosti materiálov, ktoré sú v nich použité. Optimálny výber a použitie výrobnej technológie vo vzťahu k samotnému projektu zaručí najvyššiu kvalitu vyrábaných prvkov a zabezpečí plný úžitok z inovácie, ktorou je 3D tlač.

V súčasnosti medzi najčastejšie volené metódy 3D tlače patria okrem iných technológie HP Multi Jet Fusion, SLA/LFS a FDM. Spoločnou črtou týchto technológií je schopnosť fyzicky znovu vytvoriť vopred pripravený 3D model pomocou presnej prírastkovej metódy. Každá z metód má však trochu iné vlastnosti, s ktorými sa určite oplatí zoznámiť. Čo je potrebné zvážiť pri výbere aditívnej technológie? Ktorý spôsob výroby bude najvhodnejší pre určitý projekt a prečo?

Technológia HP Multi Jet Fusion (MJF)

Patentovaná spoločnosťou HP technológia Multi Jet Fusion (MJF) je jednou z najvšestrannejších metód priestorovej výroby. Materiály používané pri tejto technológii sú moderné polyamidy PA 11 a PA 12 a TPU elastoméry. Jedinečné technické vlastnosti materiálov zaisťujú vyrábaným prvkom dobrú reprodukciu detailov, ako aj vysokú mechanickú súdržnosť. Technológia MFJ je v súčasnosti najpoužívanejšou aditívnou technológiou v automobilovom sektore, ktorá umožňuje výrazné zníženie prevádzkových nákladov a zároveň zvýšenie efektivity výroby. Vyrábané prvky majú široké využitie aj v medicínskom priemysle, napríklad vo forme lekárskych protéz alebo personalizovaných dentálnych foriem. Metóda sa týka najnovších tlačiarní HP, ktoré reprezentuje model HP Jet Fusion 3D 4200. Inovatívna technológia zaručuje spoľahlivosť aj počas dlhodobých a zložitých výrobných procesov.

Technológia SLA/LFS

Technológia SLA čiže stereolitografia je najstaršia technológia 3D tlače, ktorá bola vyvinutá v roku 1984. Metóda zahŕňa výrobu predmetov vytvrdzovaním tekutého konštrukčného materiálu. Postupom času technológia SLA bola vyvinutá s modernou variantou LFS (Low Force Stereolithography), ktorá ešte viac zlepšila výsledky vyrobených prvkov. Použité materiály zahŕňajú okrem iných štandardné živice, zlievarenské živice, konštrukčne živice a dentálne živice. Vynikajúce vlastnosti stavebných materiálov umožňujú extrémne hladký povrch výrobkov, čo výrazne skracuje čas spracovania. Technológia SLA/LSF zaisťuje najvyššiu presnosť zobrazenia detailov, pokročilú geometriu a vynikajúcu presnosť rozmerov. Metóda dobre funguje v automobilovom, medicínskom a klenotníckom priemysle. Profesionálnym zariadením, ktoré umožňuje vyrábať už spomínanou technológiou, je pokročilá 3D tlačiareň Formlabs Form 3, ktorá sa vyznačuje vysokou presnosťou, spoľahlivosťou a výnimočnou rýchlosťou tlače.

Technológia FDM

Technológia FDM je bežná a populárna metóda aditívnej výroby. Názov technológie je skratkou Fused Deposition Modeling, čo znamená metódu modelovania nataveného materiálu. Technológia spočíva v presnom nanášaní vrstiev prispôsobených plastov v súlade s počítačovo vypočítanou tlačovou dráhou. Hlavnou výhodou FDM je široký výber rôznych, viacfarebných materiálov, čo sa priamo premieta do vysokej univerzálnosti samotnej metódy a nižších nákladov na prototypovanie a výrobu. Technológia je čistá a netoxická a zaručuje spoľahlivosť a výbornú opakovateľnosť výroby. Technológia FDM sa používa okrem iného pri výrobe prototypových modelov, odlievacích a protetických vzorov, ako aj konštrukčných prvkov. Materiály použité v technológii FDM sú odolné, termoelastické polyméry ako ABS, ASA, PC-ISO, NYLON, PLA a ULTEM. Príkladom zariadenia schopného vyrábať technológiou FDM je multimateriálová tlačiareň Stratasys Fortus 450 mc.

Akú technológiu aditívnej výroby vybrať?

Pri analýze v súčasnosti používaných technológií 3D tlače je možné si všimnúť niekoľko podobností a rozdielov medzi rôznymi druhmi priestorovej výroby. Spoločnou črtou vyššie uvedených metódy je pozoruhodná presnosť a výrazné zníženie množstva práce, finančných nákladov a času potrebného pri výrobe. Vďaka mnohým výhodám je 3D tlač (priestorová tlač) dokonalou ako doplnková technológia používaná popri odlievaní alebo frézovaní a ako samostatná metóda umožňujúca nízkosériovú výrobu prvkov so zložitou alebo nezvyčajnou geometriou.

Vzhľadom na vysokú zložitosť samotnej technológie sa vo fáze plánovania oplatí spoľahnúť sa na názor skúsených odborníkov. Špecialisti urobia individuálnu analýzu projektu a navrhnú optimálne riešenia zaručujúce najvyššiu kvalitu vyrobených modelov a plnú spokojnosť s dosiahnutými výsledkami.

Skip to content