Close

Reverzné inžinierstvo – kde sa využíva?

Reverzné inžinierstvo sa dnes vyvíja rovnako intenzívne ako klasické inžinierstvo. Tento jav nie je prekvapivý vzhľadom na to, že prináša pre firmy obrovské výhody, hlavne z hľadiska úspory času a peňazí, ako aj z hľadiska optimalizácie produktov. V nasledujúcom článku uvedieme príklady rôznych použití techniky reverzného inžinierstva.

Čo je reverzné inžinierstvo a prečo sa používa?

Reverzné inžinierstvo (z anglického výrazu reverse engineering) je proces štúdie produktu s cieľom pochopiť jeho konštrukciu a spôsob fungovania. Informácie získané ako výsledok tohto výskumu sa najčastejšie používajú na vytvorenie niečoho analogického (náhrady), vykonanie benchmarkingovej analýzy alebo prispôsobenie svojich produktov z hľadiska zabezpečenia kompatibility so študovaným produktom. Toto je tiež spôsobom hľadania inovatívnych technologických riešení v podniku. Reverzné inžinierstvo využívajú rôzne priemyselné odvetvia, napríklad medicína (pre navrhovanie implantátov prispôsobených anatómii pacienta) alebo archeológia (pre rekonštrukciu nálezov). Vojsko, často s účasťou agentov spravodajských služieb, ho využíva na kopírovanie technológií používaných inými krajinami. Tak to bolo napríklad počas studenej vojny, ktorú sprevádzali preteky v zbrojení. Stojí za to venovať pozornosť aj softvérovému reengineeringu, pri ktorom je reverzné inžinierstvo počiatočnou fázou. Cieľom používania reverzného inžinierstva IT špecialistami, ktorí analyzujú kódy, je pochopiť, ako daný program vznikol, a vytvoriť jeho vylepšenú verziu. Reverzné inžinierstvo je tiež dôležitou oblasťou znalostí v téme kybernetickej bezpečnosti. Jeho používanie umožňuje analyzovať fungovanie škodlivého softvéru.

Ako Tupolev skopíroval Boeing

Hoci dnes reverzné inžinierstvo využíva moderné technológie, nie je to úplne nový fenomén. Existuje mnoho historických príkladov využitia reverzného inžinierstva, ako je napríklad konštrukcia sovietskeho lietadla Tu-4. Práce sa začali v polovici 40. rokov 20. storočia, keď tri americké bombardéry Boeing B-29 zapojené do náletov proti Japonsku boli nútené núdzovo pristáť na Sibíri. Lietadlá boli internované a prepravené na výskum v konštrukčnej kancelárii leteckého konštruktéra Andreja Tupoleva. Jedno z lietadiel bolo rozobraté a pomocou metódy reverzného inžinierstva verne skopírované. Bombardér Tu-4 bol vyrobený v niekoľkých stovkách exemplárov. Neukázal sa však ako dokonalá kópia, a preto sa posádky museli potýkať s mnohými problémami. Napriek tomu prispel k prelomu v oblasti konštrukcie strategických bombardérov v ZSSR.

Súčasné reverzné inžinierstvo, čiže využitie 3D skenera

Dnes je ťažké si predstaviť profesionálnu štúdiu produktu bez využitia 3D skenera. Všeobecne povedané, 3D skener je zariadenie, ktoré analyzuje skutočný objekt a zhromažďuje údaje o jeho tvare, čo umožňuje jeho reprodukciu prostredníctvom množiny bodov s konkrétnymi súradnicami v trojrozmernom priestore. Vďaka vývoju technológie disponujeme skenerami s veľmi vysokou presnosťou. Sú schopné vykonávať merania s presnosťou 5 mikrometrov. Zozbierané údaje sa použijú na vytvorenie 3D počítačového modelu, povrchu a CAD simulácie. CAD model je možné modifikovať zavedením rôznych typov vylepšení alebo zmien, ktoré umožňujú prispôsobiť objekt iným komponentom.

Skúsenosti ukazujú, že záujem o reverzné inžinierstvo stúpa. Dá sa teda predpokladať, že sa objavia nové oblasti využitia tohto procesu.

Skip to content