Close

Technológia SLA/LFS

Technológia SLA, t.j. stereolitografia, je základná a najstaršia metóda 3D tlače, ktorá bola vyvinutá v roku 1984. Výrazný technologický pokrok a rozvoj metódy LFS (Low Force Stereolithography) spôsobili, že napriek svojmu veku je technológia stále široko používaná takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. SLA je v súčasnosti jednou z najekonomickejších výrobných technológií, čo navyše prispieva k jej neutíchajúcej popularite.

Ako funguje 3D tlač metódou SLA/LFS?

Stereolitografia je metóda 3D tlače založená na výrobe selektívnym vytvrdzovaním tekutého konštrukčného materiálu vo forme živíc. Na začiatku výrobného procesu sa tekutá živica naleje do špeciálnej nádrže nazývanej kyveta. To umožní umiestniť do nej montážnu dosku tlačiarne, pričom treba vziať do úvahy vhodnú vzdialenosť od povrchu tekutiny. V ďalšej fáze výroby sa laserový lúč zaostrí na vopred určenú dráhu a vygenerovaný obrys objektu a začne proces polymerizácie (tvrdnutia) vrstiev živice. Po vytvrdnutí prvej vrstvy materiálu sa konštrukčná doska zdvihne a čepeľ strojovej škrabky vyhladí panel, aby sa odstránili často sa vyskytujúce vzduchové bubliny. Celý proces sa opakuje až do dosiahnutia predpokladanej formy produktu. Je potrebné dodať, že objekt vyrobený v prvom cykle nie je úplne vytvrdený, preto si vyžaduje opakovanou expozíciu. Druhý cyklus expozícii výrazne zlepšuje tepelné a mechanické vlastnosti vyrábaného objektu.

Materiály používané v stereolitografii

Spolu s vývojom technológie vzrástol aj výber dostupných materiálov používaných pri SLA/LFS tlači. Základnými stavebnými materiálami používanými v stereolitografii sú rôzne typy tekutých fotopolymérnych živíc. Medzi materiálmi sa rozlišuje štandardná živica, vysokopevnostná živica, dentálna živica a kaučukovitá živica. Materiály sa líšia svojimi vlastnosťami, čo navyše zdôrazňuje všestrannosť technológie.

Štandardná živica je univerzálna voľba, ktorá bude ideálna ako pre prototypovanie, tak aj pre výrobu hotových produktov. Vysokopevnostná živica umožňuje výrobu modelov s najvyššou mechanickou odolnosťou, veľmi často požadovanou v priemysle. Dentálna živica sa vyznačuje dobrou odolnosťou proti oderu a biokompatibilitou, čo umožňuje jej použitie okrem iného aj na výrobu zubných implantátov. Kaučukovitá živica sa vyznačuje špeciálnymi vlastnosťami podobnými kaučuku.

Používanie 3D tlače technológiou SLA/LFS

Objekty vyrábané pomocou technológii SLA/LFS sú je charakterizované vysokou odolnosťou a plným odrazom vlastností použitého materiálu. To umožňuje predpovedať správanie produktov pri použití v rôznych podmienkach, vrátane situácií nepriaznivých pre iné typy materiálov, ako je kontakt s vodou alebo inými kvapalinami. Vysoká presnosť, rýchlosť tlače a kvalita predmetov vyrobených technológiou SLA/LFS robí túto metódu ideálnou pre náročné výrobné scenáre v automobilovom, medicínskom a klenotníckom priemysle. Medzi najčastejšie vyrábané objekty patria okrem iného prototypové modely, protetické vzory, presné odlievacie vzory a rôzne prvky elektronických zariadení.

Výhody výroby metódou SLA/LFS

Hlavnou výhodou použitia technológie SLA/LFS je možnosť výroby objektov so zložitou geometriou vrátane priehľadných prvkov a schopnosť reprodukovania presných detaily s rozmermi až niekoľko mikrónov. Široký výber dostupných materiálov, elastických aj tuhých, navyše zdôrazňuje vysokú všestrannosť metódy. K nepochybným výhodám technológie patrí aj spoľahlivosť, vysoká rentabilita výroby a možnosť nekomplikovaného postprocessingu.

Skip to content