Close

Technológia HP Multi Jet Fusion (MJF)

S postupujúcou digitalizáciou začína aditívna výroba hrať čoraz dôležitejšiu úlohu v široko chápanom priemyselnom sektore. V mnohých odvetviach hospodárstva inovatívne technológie 3D tlače nahrádzajú tradičné výrobné postupy, ktoré sa už roky používajú. Značná úspora času, finančné prostriedky a menšie pracovné zaťaženie robia z 3D tlače atraktívnu alternatívu pre uvedomelých podnikateľov. Prírastkové metódy výrazne zlepšujú existujúce výrobné procesy, umožňujú výrobu odolných a univerzálnych objektov s takmer neobmedzeným úžitkovým potenciálom.

Hneď vedľa metódy SLS (selektívneho laserového spekania) je technológia MJF jednou z najpopulárnejších a najuniverzálnejších metód 3D tlače. HP Multi Jet Fusion ponúka mimoriadne presnú trojrozmernú výrobu s použitím plastov. Čo to vlastne je aditívna technológia MJF a kde je použiteľná?

V čom spočívajú 3D tlače metódou MJF?

Multi Jet Fusion je patentovaná spoločnosťou HP pokročilá technológia aditívnej výroby, ktorá zahŕňa najnovšie modely 3D tlačiarní HP. Pri tvorbe technológie spoločnosť HP zohľadnila nevýhody doteraz používaných metód, čo umožnilo vyvinúť skutočnú inováciu v odvetví 3D tlače. Hlavnými výhodami metódy Multi Jet Fusion sú nadpriemerná presnosť, produktivita, výborná opakovateľnosť a flexibilita procesu 3D tlače.

Výrobný proces MJF zahŕňa spájanie plastových práškov vrstvu po vrstve s použitím tlačových hláv a pohyblivej tepelnej hlavy. Činnosť sa opakuje, až kým nie je prvok postavený. Vďaka jednotnej vnútornej štruktúre sú vyrobené objekty trvanlivé a vysoko odolné proti mechanickému poškodeniu.

Materiály používané v technológii MJF

Počas niekoľkých rokov existencie technológie na trhu sa výrazne zvýšil výber dostupných výrobných materiálov a priebežne sa vyvíjajú nové stavebné materiály. Najčastejšie používanými materiálmi v prírastkovej metóde MJF sú polyamidy PA 11 a PA 12 a TPU elastoméry.

Použitie pružných materiálov s výbornými technickými vlastnosťami umožňuje výrazne skrátiť čas výroby a umožňuje získavanie hladkého povrchu, dobrou mechanickou súdržnosti a vysokou detailnosti objektov.

Používanie 3D tlače metódou Multi Jet Fusion

3D tlač plastov a kovov je široko používaná v rôznych priemyselných sektoroch hospodárstva. Technológia HP Multi Jet Fusion je v súčasnosti najpoužívanejšou metódou aditívnej tlače v automobilovom priemysle. Vyrábané prvky a nástroje umožňujú znižovanie výrobných nákladov a zároveň zvýšenie prevádzkovej produktivity. Nepochybné výhody používania technológie MJF sú viditeľné aj v medicínskom a terapeutickom priemysle, napr. pri výrobe personalizovaných medicínskych protéz a zubných foriem.

Technológia MJF funguje dokonale okrem iného pre krátke výrobné série, ako aj pri prototypovaní tvarov a testoch kvality. Vďaka svojej všestrannosti technológia umožňuje výrobu hladkých objektov so zložitou geometriou s vysokou presnosťou merania.

Výhody aditívnej technológie HP Multi Jet Fusion

Metóda aditívnej výroby HP Multi Jet Fusion má širokú škálu výhod a neobsahuje mnohé nevýhody, ktoré sa vyskytujú pri iných technológiách. Medzi hlavné výhody patrí výnimočná presnosť, nižšia drsnosť povrchu a dobré rozlíšenie geometrických vlastností vyrábaných objektov.

V porovnaní s inými aditívnymi technológiami sa MJF vyznačuje mimoriadnou rýchlosťou činnosti, ktorá umožňuje výrobu až niekoľkých stoviek dielov v priebehu niekoľkých pracovných dní. Technológia Multi Jet Fusion umožňuje tlače prvky akejkoľvek úrovni zložitosti bez zvyšovania ich nákladov, čo znižuje náklady na výrobu a poskytuje úplnú slobodu projektovania.

Skip to content