DENTÁLNE/LEKÁRSKE MATERIÁLY

Použite 3D tlače na rýchle vytváranie prototypov medicínskych zariadení. Môžete vyrábať vysokovýkonné prototypy, ktoré vydržia tepelné, chemické a mechanické namáhanie. Dostupné materiály zahŕňajú aj stomatologické a ortodontické aktivity.

ABS-M30i

Biokompatibilný a odolný materiál, perfektne sa hodí pre medicínske inžinierstvo a farmaceutický priemysel. Dá sa použiť na výrobu chirurgických modelov, nástrojov a medicínskeho vybavenia, ako aj na výrobu obalov na lieky. ABS-M30i je možné sterilizovať. Tento materiál je možné použiť na výrobky, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou, potravinami a liekmi. Je ideálny:

  • pre výrobu obalov na lieky alebo potraviny;
  • pre aplikácie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle;
  • na použitie v stomatológii.
model dentystyczny 3D - 3D dental model - 3D model zubov

PC-ISO

Biokompatibilný polykarbonátový materiál. Možno ho sterilizovať. Je to odolný termoplastický konštrukčný materiál odolný voči vysokej teplote. Vďaka týmto vlastnostiam sa PC-ISO dobre hodí pre aplikácie v lekárskom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Je ideálny na výrobu:

  • medicínskych zariadení a komponentov lekárskych prístrojov;
  • obalov na lieky a potraviny.
model anatomiczny 3D - 3D anatomical model - 3D anatomický model

ULTEM 1010

Vyznačuje sa vysokou tepelnou odolnosťou pri najnižšom koeficiente tepelnej rozťažnosti spomedzi materiálov. V kombinácii s vysokou pevnosťou je táto živica ideálnym materiálom pre náročné a špecializované aplikácie, ako sú ľahké kompozitné nástroje. Materiál je biologicky kompatibilný a schválený pre styk s potravinami. Je ideálna pre:

  • výrobky, ktoré prichádzajú do styku s potravinami;
  • diely pre výrobné stroje v potravinárskom priemysle;
  • chirurgické a stomatologické nástroje.
model wydrukowany w technologii 3D we wnętrzu drukarki - model printed in 3D technology inside the printer - model vytlačený 3D technológiou vo vnútri tlačiarne